Obchodní podmínky

Základní ustanovení
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 • Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností Photon Europe s.r.o. se sídlem v Praze, Starokošířská 6/11, PSČ 150 00, IČO: 28163826, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129838, jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.photoneurope.cz, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.
 • Tyto podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou při prodeji zboží závazné. Uzavřením kupní smlouvy, resp. závaznou objednávkou, se kupující zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky prodávajícího.
 • Kupní smlouva je uzavřena poté, co prodávající písemně potvrdí objednávku kupujícímu, a to nejpozději do 7 dnů po jejím obdržení.
 • Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Přiměřeně i na koupi zboží prostřednictvím zákaznické linky či uskutečněné na kamenné prodejně.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v jazyce českém 
Cenové a platební podmínky
 • Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč a jsou uvedeny bez i s DPH, které činí 21%, a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady se k ceníkovým cenám přičítají.
 • Pro jednotlivé obchodní případy jsou závazné vždy ceny platné v okamžik uzavření kupní smlouvy/závazné objednávky. Prodávajícímu zůstává vyhrazena oprava případných evidentních chyb.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 • Jednotlivé prodeje se uzavírají na Prohlášení o ochraně osobních údajů Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákazník prohlašuje, že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů. POUČENÍ: Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu: PHOTON EUROPE s.r.o., Starokošířská 6/11, Praha 5, 150 00 Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů písemných, e-mailových, nebo telefonických objednávek kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat následující náležitosti:
  • identifikaci kupujícího
  • identifikační číslo zboží, název, požadovaný počet
  • způsob platby a místo plnění
  • cenu
 • Každá přijatá a prodávajícím potvrzená objednávka je pro obě strany závazná.
 • Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši objednaného zboží dle platného ceníku, ve sjednaném termínu.
 • Způsob platby:

  • Dobírkou u přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o., nebo Toptrans (cena objednaného zboží se v tomto případě navyšuje o poštovné nebo náklady na dopravu zboží kurýrní službou do místa určení). Platba je možná pouze v hotovosti!
  • V hotovosti v sídle prodávajícího a to před nebo nejpozději při přejímce zboží, tj. na adrese: PHOTON EUROPE s.r.o., Starokošířská 6/11, Praha 5, 150 00.
  • Převodem na účet prodávajícího - číslo účtu: 216794962/0300 ČSOB
  • Zahraniční platby IBAN: CZ07 0300 0000 0002 1679 4962
                               BIC (SWIFT) CEKOCZPP Bank
   - v případě platby ze zahraničního účtu, bude objednateli účtován bankovní poplatek za přijatou zahraniční platbu ve výši 150,- Kč
 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Slevové kupóny

 • Prodávající si vyhrazuje právo vystavovat a poskytovat kupujícím slevové kupóny, v částkách nebo procentuálních slevách a frekvencích dle vlastního uvážení prodávajícího, to vše v souladu s platnými právními předpisy a všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Photon Europe s.r.o, kdy slevový kupón může být kupujícímu poskytnut například v rámci zasílaného newsletteru, jako odměna za realizovaný nákup, jako omluva za předchozí pochybení prodávajícího, atp. Na poskytnutí slevového kupónu není právní nárok, přičemž prodávající si vyhrazuje poskytovat slevové kupóny kupujícím vybraným dle jím zvolených kritérií a dle uvážení prodávajícího.
 • Držitel slevového kupónu může kupón uplatnit při nákupech prováděných on-line v internetovém obchodě, který se nachází na adrese www.photoneurope.cz. Pro uplatnění slevového kupónu je potřeba v rámci procesu objednávání zboží kupujícím zadat do příslušného pole na stránkách internetového obchodu kód slevového kupónu, který je na slevovém kupónu uveden, po jeho zadání se celková suma Vaší objednávky automaticky upraví a procentuální sleva nebo hodnota slevového kódu se odečte.
  Slevový kupón lze použít pouze jednou. Prodávající současně upozorňuje kupujícího, že nijak neodpovídá za pravost slevového kupónu a možnost jeho použití, pokud kupující slevový kupón dříve zpřístupnil třetí osobě, případně pokud jej získal na sociálních sítích, diskusních fórech či jinak od třetí osoby.
 • V případě úplného vrácení zboží hodnota nebo procentuální sleva slevového kupónu propadne. 
 • Slevové kupóny nemohou být vyplaceny v hotovosti.
 • V případě většího množství slevových kupónů nelze v rámci jednoho nákupu kombinovat jejich hodnoty (částky, procenta). V případě zájmu o zakoupení produktu o vyšší hodnotě (ceně) než je hodnota drženého slevového kupónu, je potřeba doplatit existující rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou drženého slevového kupónu, a to v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Photon Europe.
 • Uplatnění slevového kupónu nelze kombinovat s jinými speciálními cenovými nabídkami prodávajícího (věrnostní slevy, akční nabídky, slevy, apod.), nebude-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak.
 • Slevový kupón není možné uplatnit v plné výši na někeré typy zboží, které mají nastavenou nižší maximální procentuální slevu, než je procentuální sleva na slevovém kupónu (zde se odečte pouze maximální možná sleva v procentech nastavená u konkrétního produktu).   
 • V případě, že zákazník získal slevový kupón za uskutečnění nákupu zboží, tento slevový kupón propadne v připadě, že zákazník zboží z této objednávky neodebere nebo vrátí (slevový kupón propadne pokud zákazník neodebere nebo vrátí i pouze část objednávky).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 • Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Jakost při převzetí
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
Dodací a expediční podmínky
 • Způsob doručení:
   
  • balíkem nebo na dobírku prostřednictvím přepravní služby Geis Parcel CZ s.r.o., nebo Toptrans

  • osobní odběr v sídle prodávajícího. Před vyzvednutím objednávky doporučujeme vyčkat na potvrzující email, že je objednávka připravena k odběru, nebo se domluvit telefonicky

  • cena všech typů přepravy se Vám automaticky spočítá a zobrazí při dokončení objednávky podle váhy zboží a způsobu dopravy

  • po Praze je možné doručení expres kurýrní službou do 2-4 hodin od objednání (pouze v pracovní době od 10:00 - 15:00)

 • Dodací termín:

  • dodací doba se v tomto případě pohybuje okolo 48 hodin - platí pouze v pracovní dny (v praxi objednávku odesíláme nejpozději následující pracovní den po dni přijetí objednávky a obvyklá negarantovaná doba doručení bývá 24 hodin).

Ceny dopravy (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

ČR dle váhy (GEIS)    ČR dle váhy - nadrozměr (TOPTRANS)
0,1 - 5kg  99 Kč   0,1kg - jakákoliv 289 Kč
5,1 - 10,1kg 149 Kč      
10,2 - 30,1kg 199 Kč      
30,2 kg - jakákoliv  299 Kč      
         
SK dle váhy (GEIS)    SK dle váhy - nadrozměr (TOPTRANS) 
0,1 - 5kg  373 Kč   0,1 - 5kg  373 Kč
5,1 - 10,1kg 483 Kč   5,1 - 10,1kg 483 Kč
10,2 - 15,1kg 557 Kč   10,2 - 15,1kg 557 Kč
15,2 - 20,1kg 629 Kč   15,2 - 20,1kg 629 Kč
20,2 - 30,1kg 811 Kč   20,2 - 30,1kg 811 Kč
30,2 - 50,1kg 1125 Kč   30,2 - 50,1kg 1125 Kč
50,2 - 75,1kg 1454 Kč   50,2 - 75,1kg 1454 Kč
75,2 - 100,1 1767 Kč   75,2 - 100,1 1767 Kč
100,2 - jakákoliv 2420 Kč   100,2 - jakákoliv 2420 Kč
Vlastnické právo
 • Bude-li ve výjimečných případech sjednána úhrada kupní ceny na základě faktury po přejímce zboží, přechází v takovém případě vlastnické právo k předmětu prodeje na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupující není do té doby oprávněn se zbožím jakkoliv nakládat.
Informace o zboží
 • Veškeré přiložené informace jsou převzaté od našich dodavatelů. Prodávající nepřebírá odpovědnost za jejich platnost. Jsou-li v informacích přiložených ke zboží vyobrazení, jedná se ilustrační vyobrazení, která nemusí nutně odpovídat konkrétnímu prodanému zboží.

Záruka a reklamační řád

 • Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby, která je uvedena v záručním listu a která vyplývá ze záruční lhůty poskytované výrobcem. V případě prodeje použitého zboží je záruční doba zkrácena na polovinu.
  U prodeje použitých věcí prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc v okamžiku jeho prodeje.
 • Spotřebitel má při závadách na dodaném zboží nárok na náhradní plnění, tzn. na opravu dodaného zboží anebo náhradní dodávku, pakliže odstranění reklamované závady opravou zboží není možné. Nevyřídí-li prodávající reklamaci opravou nebo výměnou zboží ani na základě druhé písemné žádosti kupujícího, vzniká poté kupujícímu nárok na uplatňování snížení kupní ceny popř. odstoupení od smlouvy.
 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky u fyzických osob.
 • U prodeje použitých věcí je záruční doba zkrácena na polovinu, tedy 12 měsíců u fyzických osob.
 • K reklamaci je nutné předložit doklady, kterými kupující prokáže, že u prodávajícího výrobek zakoupil.
 • Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozováním, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 • V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, ne jeho vylepšení proti původnímu stavu.
 • U zlevněného nebo použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, nebo které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
 • Každá zpětná zásilka defektního zboží vyžaduje předchozí schválení prodejce, který posoudí, zda není možné minimalizovat náklady na zaslání zboží tím, že by poskytl kupujícímu náhradní díl, který je snadno vestavitelný do reklamovaného zboží.
 • Odpovědnost z vadného plnění ani záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží (věci) a nelze ji zaměňovat se životností nebo trvanlivostí nebo dobou použitelnosti zboží (věci). Právo uplatnit vady v zákonné či poskytnuté lhůtě tím není dotčeno, je však třeba přihlížet k výše uvedenému, že oprávnění z vadného plnění a/nebo záruky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Pokud je takové zboží používáno, je pravděpodobné, že vzniknu vší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu plnění nebo záruční vadu.
 • Prodejce je oprávněn nevyhovět reklamaci kupujícího a nevrátit kupní cenu pokud:
  při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním,
  záruční lhůta pro uplatnění reklamace již uplynula,
  závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.
 • Zboží bude kupujícímu vráceno zpět v defektním stavu pouze, když bude ochoten předem uhradit náklady na opravu a testování, jakož i uhradit náklady na zaslání či přepravu zboží.
 • Pokud je obsahem balení či předmětem dodávky nebo její částí či součástí spotřební materiál (např. žárovka, zářivka, výbojka, baterie), je jeho životnost uvedena na výrobku, jeho obalu, návodu, nebo v záručním listě apod.) a není-li takto doba životnosti uvedena, nemá spotřební materiál minimální životnost stanovenou.
 • V případě výměny zboží na základě uznané reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu zboží kupujícímu.
 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Odpovědnost za vady zboží na straně prodávajícího zanikla, nebyla-li případná reklamace uplatněna v záruční době.
  „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: [email protected], Web: adr.coi.cz 

Reklamační řád pro právnické osoby:

 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 1 rok.
 • U prodeje použitých věcí je záruční doba zkrácena na polovinu, tedy 6 měsíců.
 • K reklamaci je nutné předložit doklady, kterými kupující prokáže, že u prodávajícího výrobek zakoupil.
 • Délka lhůty pro vyřízení reklamace je 6 měsíců.
 • Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozováním, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 • V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, ne jeho vylepšení proti původnímu stavu.
 • U zlevněného nebo použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, nebo které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
 • Každá zpětná zásilka defektního zboží vyžaduje předchozí schválení prodejce, který posoudí, zda není možné minimalizovat náklady na zaslání zboží tím, že by poskytl kupujícímu náhradní díl, který je snadno vestavitelný do reklamovaného zboží.
 • Odpovědnost z vadného plnění ani záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží (věci) a nelze ji zaměňovat se životností nebo trvanlivostí nebo dobou použitelnosti zboží (věci). Právo uplatnit vady v zákonné či poskytnuté lhůtě tím není dotčeno, je však třeba přihlížet k výše uvedenému, že oprávnění z vadného plnění a/nebo záruky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Pokud je takové zboží používáno, je pravděpodobné, že vzniknu vší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu plnění nebo záruční vadu.
 • Prodejce je oprávněn nevyhovět reklamaci kupujícího a nevrátit kupní cenu pokud:
  při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním,
  záruční lhůta pro uplatnění reklamace již uplynula,
  závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu, a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.
 • Zboží bude kupujícímu vráceno zpět v defektním stavu pouze, když bude ochoten předem uhradit náklady na opravu a testování, jakož i uhradit náklady na zaslání či přepravu zboží.
 • Pokud je obsahem balení či předmětem dodávky nebo její částí či součástí spotřební materiál (např. žárovka, zářivka, výbojka, baterie), je jeho životnost uvedena na výrobku, jeho obalu, návodu, nebo v záručním listě apod.) a není-li takto doba životnosti uvedena, nemá spotřební materiál minimální životnost stanovenou.
 • Odpovědnost za vady zboží na straně prodávajícího zanikla, nebyla-li případná reklamace uplatněna v záruční době

Pokud potřebujete pomoci s vyřízením reklamace napište nám na email: [email protected] a my Vám zašleme další potřebné informace.

Poškození zboží během přepravy ke kupujícímu
 • Při poškození zboží způsobené při přepravě kurýrní službou, dopravcem (Geis,TopTrans) či Českou poštou odpovídá za zboží prodávající. Pro rychlé vyřízení situace doporučujeme kupujícímu ohlásil zjištěné poškození po obdržení zboží kurýrní službě, dopravci či České poště neprodleně po zjištění defektu. Doporučujeme upozornit přepravce na poškození viditelná na doručené zásilce zvenčí před jejím otevřením a nechal si toto zadokladovat a zdokumentovat zodpovědným zástupcem České pošty, kurýrní služby či dopravce. (v praxi doporučujeme viditelně poškozené zásilky otevírat pouze v přítomnosti zodpovědného pracovníka České pošty, kurýrní služby či dopravce, vše na místě vyzkoušet a případné poškození zdokumentovat.)
Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky
 • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 • Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky ze strany kupujícího je možné pouze v případě, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 • V takovém případě je kupující povinen dodržet následující postup:
  • kontaktovat kupujícího písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy, ve které musí být
  • uvedeno číslo a datum objednávky/kupní smlouvy, datum nákupu, číslo faktury a číslo účtu kupujícího či adresa pro vrácení kupní ceny
  • zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího. Aby mohlo být vráceno 100% kupní ceny, doporučujeme: vrátit zboží v nepoškozeném obalu, schopné dalšího prodeje, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • Pozor - zboží nelze zaslat prodávajícímu zpět na dobírku. V takovém případě je prodávající oprávněn zboží nepřevzít a zaslat na náklady kupujícího okamžitě zpět.
  • Prodávající neručí za případnou ztrátu, či poškození zboží na cestě od kupujícího zpět k prodávajícímu.

 • Ve výše uvedeném případě se kupujícímu vrací kupní cena za zboží (případně snížená cena, pokud je zjištěno že kupující se zbožím nakládal nad rámec ust. §1833 NOZ) včetně nákladů na dodání (Pokud spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který je v nabídce našeho e-shopu, budou mu vráceny náklady ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Částka bude kupujícímu vrácena zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží. Vrácení kupní ceny se uskuteční buď převodem na účet kupujícího nebo zasláním poštovní složenkou na jeho adresu. Za tímto účelem se kupující zavazuje včas sdělit prodávajícímu údaje potřebné pro vrácení částky.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy při zahraničním odběru bude objednateli účtován bankovní poplatek za odeslanou zahraniční platbu ve výši 150,- Kč. V případě, že při nákupu zboží nebyl účtován poplatek za přijatou zahraniční platbu ve výši 150,- Kč, bude objednateli účtována i tato částka (celkem tedy 300,- Kč).

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „vyprodáno“, nebo „na objednávku“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákazník prohlašuje, že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů. POUČENÍ: Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem nebo doporučeným dopisem. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nejnižší cena
 • Pokud prokážete, že jiný konkurenční prodejce v ČR nabízí zcela identické zboží, které drží skladem za nižší cenu, poskytneme Vám stejnou cenu, než je tato konkurenční cena + dárek zdarma. Nárok na slevu nemůže být uplatněn zpětně po zakoupení zboží.
 • Konkurenčním prodejcem se rozumí kamenný obchod maloobchodního formátu, plátce DPH. Za konkurenčního prodejce nelze považovat velkoobchody, internetové obchody, které nedrží předmětné zboží skladem a bazary.
 • Zcela identickým zbožím se rozumí zboží naprosto stejné, včetně loga a obalu, nové, nepoškozené, s možností odpočtu DPH, které je skladem u konkurenčního prodejce na kamenném obchodě v ČR.
 • Cenou za kterou konkurenční prodejce nabízí identické zboží, se rozumí jeho oficiální ceníková cena. Za tuto cenu se nedá považovat velkoobchodní cena, či cenová nabídka s individuální cenou a podobně.
Splátky Home Credit

POSKYTOVATELEM SPLÁTEK JE SPOLEČNOST HOME CREDIT A.S

Závěrečná ustanovení

 • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz